Zatražite ponudu

1

Tip usluge

2

Izaberite jezik

3

Sadržaj

4

Projekat

Standardno možemo da isporučimo do 1000 reči u roku od najmanje 3 radna dana. Naknade za hitnost prevoda se mogu uračunati ako vam je potreno da se prevod brže završi.
U ovoj fazi možemo dostaviti samo procenu cene. Stvarna cena varira u zavisnosti od tačnog obima, čitkosti teksta, formatiranja i teme, i može se odrediti samo kad dobijemo dokument na prevod.

Prihvatljivi tipovi dokumenata: doc, docx, pdf, jpg, jpeg, png, gif, ppt, pptx, xls, xlsx

Budite sigurni da su vaši podaci bezbedni kod nas. Poslaćemo vam ugovor o neobelodanjivanju podataka zajedno sa formularom ponude. Za više informacija, molimo pročitajte našu politiku o zaštiti podataka.

5

Kontakt informacije

Obaveštenje o zaštiti podataka:

Slanjem zahteva kompaniji Transcripta Translation Services Ltd. („Kompanija”) za izdavanje ponude i/ili potvrde porudžbine dajete izričit pristanak Kompaniji da obrađuje i čuva sve lične podatke koje ste joj dali i koji se nalaze u dokumentima koje ste poslali za prevod („Dokumenta“). U slučaju da se neki lični podaci u Dokumentima odnose na treće strane, ovim potvrđujete da imate dozvolu tih strana da Kompaniji date takve lične podatke. Kompanija će ove lične podatke koristiti samo za predviđene svrhe, tj. da bi vam pružila zahtevani prevod, u skladu sa GDPR-om. Pri tome, pristup takvim ličnim podacima je strogo ograničen na rukovodstvo Kompanije, zaposlene, prevodioce i lektore, a koji su svi potpisali ugovor o poverljivosti i neotkrivanju podataka. Kompanija će takođe omogućiti pristup pravosudnim organima i organima reda ako je to zakonska obaveza. Kompanija zadržava lične podatke dok god je to potrebno za ispunjenje zakonskih obaveza. Ako su vam potrebne dodatne informacije o tome na koji način Kompanija obrađuje vaše lične podatke, obratite nam se na info@transcripta.com uz navođenje tačnog broja ponude/porudžbine i datuma.