Zamów wycenę

1

Rodzaj usługi

2

Wybierz języki

3

Treść

4

Projekt

Standardowo możemy dostarczyć do 1000 słów w ciągu minimum 3 dni roboczych. W przypadku krótszych terminów może być naliczona stawka ekspresowa.
Na tym etapie możemy przedstawić jedynie cenę szacunkową. Rzeczywista cena może być inna w zależności od dokładnej objętości tekstu, czytelności tekstu, formatowania i tematyki, co można ustalić dopiero po otrzymaniu tekstu do tłumaczenia.

Akceptowane rodzaje plików: doc, docx, pdf, jpg, jpeg, png, gif, ppt, pptx, xls, xlsx

Zapewniamy, że Państwa dane są u nas bezpieczne. Wraz z formularzem wyceny prześlemy umowę o zachowanie poufności. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce ochrony danych.

5

Dane kontaktowe

Informacja o ochronie danych osobowych:

Wysyłając na adres Transcripta Translation Services Ltd. („Spółka”) prośbę o sporządzenie wyceny i/lub potwierdzając zamówienie, udzielają Państwo Spółce wyraźnej zgody na przetwarzanie i przechowywanie wszystkich przekazanych przez Państwa danych osobowych oraz wszystkich danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych do tłumaczenia („Dokumenty”). Jeżeli jakiekolwiek dane osobowe zawarte w takich Dokumentach dotyczą stron trzecich, niniejszym potwierdzają Państwo, że zostali wyraźnie upoważnieni przez takie osoby do przekazania ich danych osobowych Spółce. Spółka zobowiązuje się wykorzystywać dane osobowe tylko w wyznaczonym celu, jakim jest zapewnienie Państwu zamówionego tłumaczenia, zgodnie z RODO. Oznacza to, że dostęp do wspomnianych danych osobowych ogranicza się ściśle do członków zarządu, pracowników, tłumaczy i rewidentów Spółki, przy czym wszystkie te osoby są związane postanowieniami umów o zachowaniu poufności. Spółka udzieli również dostępu organom ścigania i organom sądowym, jeżeli zostanie do tego wezwana zgodnie z przepisami prawa. Spółka przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do wywiązania się przez Spółkę ze swoich zobowiązań prawnych. W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji co do sposobu przetwarzania danych osobowych przez Spółkę prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres: info@transcripta.com – w wiadomości prosimy podać numer i datę wyceny/zamówienia.